Inkomsten als gastouder bij arbeidsongeschiktheid

Het Gastouderfonds is speciaal opgericht voor gastouders om hen te beschermen tegen de financiele gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Onderlinge schenkingen tussen gastouders
Wanneer een gastouder arbeidsongeschikt wordt door lichamelijke of psychische problemen, dan zorgen de andere gastouders, door middel van schenkingen, dat de arbeidsongeschikte gastouder een maandelijkse schenking ontvangt.

Recht op een uitkering van € 1.000 netto per maand
Als een deelnemende gastouder arbeidsongeschikt wordt, dan ontvangt zij van alle overige gastouders een gezamenlijke schenking van € 1.000 netto per maand gedurende maximaal 24 maanden, geheel belastingvrij. Stel, er zijn 100 gastouders, dan schenkt elke gastouder dus slechts € 10,00 per maand aan de zieke gastouder, zolang de arbeidsongeschiktheid duurt met een maximum van 24 maanden.

Inleg slechts € 50 per maand
Deze schenking wordt dus gefinancierd door de aangesloten gastouders zelf. Zij leggen elk € 50 per maand in op hun eigen Gastouderfondsrekening. Dit geld blijft dus van u. Alleen als er een gastouder ziek wordt, wordt er maandelijks een bedrag (bijvoorbeeld € 10,00) afgehaald om te schenken aan de zieke gastouder. Als er geen gastouder ziek wordt, ontvangt u dus aan het einde van uw deelname het gehele bedrag terug. Bij een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u dit bedrag dus kwijt.

 

Over ons

Het Gastouderfonds is een initiatief van Stichting Gastouderfonds. Opgericht met als doel om een goedkope en eenvoudige voorziening tegen arbeidsongeschiktheid voor een bepaalde beroepsgroep (gastouders) aan te bieden.

Wat we doen

Per individuele gastouder sluiten wij een beheerovereenkomst af.
Hierin regelen wij de hoogte van de inleg, de kosten, de uitkering en de bepaling wanneer een gastouder arbeidsongeschikt is.