Deelnameformulier Gastouderfonds

Ondergetekende verklaart het volgende:

Ik verklaar :
a. dat ik minimaal één jaar sta ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP);
b. dat ik gezond ben op het moment van aanmelden en bij het aanmelden ben ik niet bekend dat ik een behandeling moet ondergaan waardoor ik arbeidsongeschikt word;
c. dat ik nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heb bereikt.

Ik weet :
dat ik, als ik deelneem aan het Gastouderfonds, en ik voldoe aan de voorwaarden vermeld in de deelname overeenkomst, bij arbeidsongeschiktheid in beginsel recht heb op een schenkingsuitkering van € 1.000 per maand (bij 100% arbeidsongeschiktheid).

Ik weet :
dat ik daarvoor een maandelijkse inleg  moet storten van € 50,00 (vijftig euro) op mijn eigen bankrekening,

dat als ik niet (meer) ingeschreven sta bij Gastouderbureau Excellent met een minimale afname van 60 uur per maand of als ik geen klant (meer) ben van De Kroon Adviseurs VOF met een pakket Zilver of Goud, verder nog de volgende betalingen moet doen:
a. een eenmalige inleg van € 200,00 (tweehonderd euro);
b. een eenmalig inschrijfgeld van € 69,00 (negen en zestig euro) inclusief BTW;
c. een maandelijkse contributie van € 19,00 (negentien euro) per maand inclusief BTW;
te betalen aan Stichting Gastouderfonds

Na invulling van dit deelnameformulier ontvang ik een door Stichting Gastouderfonds ingevuld en ondertekende deelname overeenkomst (doelovereenkomst) van Stichting Gastouderfonds. 

Na ondertekening van deze deelname overeenkomst, neem ik (pas) definitief deel aan het Gastouderfonds.

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.STICHTING GASTOUDERFONDS

Weidehek 32, 4824 AS  Breda
076-303 34 34 | info@gastouderfonds.nl
www.gastouderfonds.nl

KvK: 71748296
BTW: NL858833670.B01
ING: NL14 INGB 0007 5814 82