Waarom kiezen voor een Gastouderfonds?

Het Gastouderfonds is speciaal opgericht voor gastouders om hen te beschermen tegen de financiele gevolgen van arbeidsongeschiktheid. 

Dit zijn de redenen voor u als gastouder om te kiezen voor een Gastouderfonds:

 

 • Het Gastouderfonds is een Gildefonds.
  Een gilde is een kring van personen die tot dezelfde beroepsgroep behoren, in dit geval gastouders. Het Gastouderfonds werkt dus niet met meerdere beroepsgroepen door elkaar.
  Het voordeel hiervan is dat elke deelnemer precies weet wat het werk van de andere deelnemer inhoudt. Gezamenlijk kunnen de gastouder informatie uitwisselen om een gezonde werkwijze te bevorderen waardoor ziekte en arbeidsongeschiktheid bij de deelnemers wordt verminderd of zelfs helemaal wordt voorkomen.

 • Voorziening tegen arbeidsongeschiktheid
  Het Gastouderfonds is opgezet als voorziening tegen arbeidsongeschiktheid. Opgekomen uit de vraag van gastouder voor een goedkoop alternatief voor de vaak dure arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van de verzekeringsmaatschappijen en de moeilijke acceptatie bij arbeidsongeschiktheid.

 • Uitkering € 1.000 per maand
  Als één van de deelnemers ziek wordt, dan schenken de overige deelnemers een ieder een bepaald bedrag aan de zieke gastouder met een totaal gezamenlijk bedrag van € 1.000.

 • Maandelijkse inleg 50,00
 • Voor de financiering van de eventuele maandelijkse schenking aan de zieke deelnemer dienen de deelnemers een maandelijkse inleg te storten van € 50,00 per maand. Deze inleg bedraagt slechts € 50,00 per maand en blijft altijd van u. Uw inleg stort u namelijk op uw eigen Gastouderfondsrekening en dit is NIET een geblokkeerde bankrekening. Deze inleg dient u uiteraard wel te gebruiken voor het doen van een schenking indien een andere gastouder arbeidsongeschikt wordt. Maar als er geen gastouder ziek wordt, dan kunt u na het einde van de overeenkomst het gehele bedrag vrij besteden. Bij een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u uw gehele bedrag aan betaalde premies kwijt.

 • Geen eenmalige inleg
  Bij het Gastouderfonds hoeft u bij aanvang geen inleggeld te betalen.

 • Geen inschrijfgeld uitsluitend maandelijkse bijdrage in de administratiekosten
  Als lid van het Gastouderfonds betaalt u ook geen inschrijfgeld, uitsluitend een bijdrage in de administratiekosten. Uw maandelijkse bijdrage bedraagt € 19,00 inclusief 21% Omzetbelasting.

  Geen maximum aantal deelnemers
 • Aan het Gastouderfonds wordt in beginsel geen limiet gesteld aan het aantal deelnemers.

 • Gastouderfonds is simpel
  Deelname aan het Gastouderfonds is simpel. U hoeft slechts een doelovereenkomst met Stichting Gastouderfonds te tekenen en uw deelname is geregeld.

 • Eenvoudige acceptatie arbeidsongeschiktheid
  Bij de beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid gaan wij uitsluitend uit van een verklaring van een onafhankelijke huisarts of specialist. Wij hanteren ook slechts twee arbeidsongeschiktheidspercentages: 50 en 100%. Dit houdt in bent u bijvoorbeeld 60% arbeidsongeschiktheid, dan wordt u aangemerkt als volledig arbeidsongeschikt en hebt u recht op de volledige uitkering van € 1.000. 

 • Simpele berekening inleg en uitkering
  Bij een Gastouderfonds wordt er slechts één vast bedrag bepaald voor de hoogte van de inleg, de hoogte van uitkering van de schenkingen en uw bijdrage hierin. Ook werken wij niet met minimale buffers. Dit maakt het Gastouderfonds zeer overzichtelijk en eenvoudig.

Over ons

Het Gastouderfonds is een initiatief van Stichting Gastouderfonds. Opgericht met als doel om een goedkope en eenvoudige voorziening tegen arbeidsongeschiktheid voor een bepaalde beroepsgroep (gastouders) aan te bieden, ter dekking van de noodzakelijke  kosten.

 

Wat we doen

Om deze doelstelling te bereiken sluiten wij per individuele gastouder een beheerovereenkomst af.
Hierin regelen wij onder meer de hoogte van de inleg, de kosten, de uitkering en de bepaling wanneer een gastouder arbeidsongeschikt is.